זאַפט ביזנעס אָבדזשעקץ ביזנעס ינטעלליגענסע 4.2 סערוויס פּאַק 05 באָבדזש

זאַפט ביזנעס אָבדזשעקץ ביזנעס ינטעלליגענסע 4.2 סערוויס פּאַק 05 is due to be released at the end of 2o17.

SAP BusinessObjects BI (also known as BO or BOBJ) is a suite of front-end applications that allow business users to view, sort and analyze business intelligence data. The suite includes the following key applications:

  • Crystal ReportsEnables users to design and generate reports
  • Xcelsius/DashboardsAllows users to create interactive dashboards that contain charts and graphs for visualising data
  • Web IntelligenceProvides a self-service environment for creating ad hoc queries and analysis of data both online and offline
  • ExplorerAllows users to search through BI data sources using a GUI interface. Users do not have to create queries to search the data and results are shown with a chart that indicates the best information match.

This version is expected to offer a number of innovations to users and the key focus of this release is around

  • Enterprise – scalability, multiple users
  • Agility
  • Smart pillar – not just look at preformatted reports, integrating with simple predictive capabilities
  • Big data – HANA Vora
  • Cloud – investing in “all in data” in the cloud
  • Hana integration with Hadoop

זאַפט ביזנעס אָבדזשעקץ ביזנעס ינטעלליגענסע 4.2 סערוויס פּאַק 05

זאַפט ביזנעס אָבדזשעקץ ביזנעס ינטעלליגענסע 4.2 סערוויס פּאַק 05

רעדן אייער מיינד

*