ดาวน์โหลด Jaspersoft

Jaspersoft ให้ลองก่อนที่จะซื้อ ดาวน์โหลด ของเวอร์ชันเต็ม Jaspersoft Business Intelligence Suite สำหรับ 30 วัน.

คลิกที่นี่ :

http://www.jaspersoft.com/jaspersoft-business-intelligence-software-trial

ไปยัง ดาวน์โหลด Jaspersoft.