พลังงาน BI DAX

พลังงาน BI DAX – DAX คือการจัดกลุ่มของฟังก์ชั่น, ผู้ประกอบการ, และค่าคงที่ที่สามารถใช้ในสูตรและนิพจน์หรือเพื่อคำนวณและส่งคืนหนึ่งค่าหรือมากกว่านั้น. เพื่อสรุป PBI DAX ช่วยให้คุณสร้างข้อมูลเชิงลึกใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่แล้วในแบบจำลองของคุณ.

ชุดเครื่องมือ DAX ยังฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft เช่น Power Pivot และ SSAS Tabular.

 

พลังงาน bi dax

DAX สามารถจัดเป็น ภาษาที่ใช้งานได้, ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึงชุดรหัสที่ดำเนินการสามารถมีอยู่ในฟังก์ชั่น.

Power BI DAX คืออะไร?

ในคำง่าย ๆ, DAX ใช้สำหรับจัดการข้อมูล – เพื่อสร้างข้อมูลใหม่และข้อมูลเชิงลึก

มีการคำนวณหลักสองแบบที่คุณสามารถสร้างโดยใช้ PBI DAX:

  • คอลัมน์จากการคำนวณ
  • มาตรการที่คำนวณได้

ฟังก์ชั่น DAX ที่สำคัญใน Power BI

  • การค้นหา( )
  • กรอง( ) & คำนวณ( )
  • ซ้อน IF เงื่อนไข
  • การแยกสตริงตามตัวคั่น
  • การดึงจดหมายพิเศษจาก Word
  • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
  • ฟังก์ชั่นทั้งหมด
  • ที่เกี่ยวข้อง(<คอลัมน์>) – ฟังก์ชัน DAX นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณส่งคืนค่าที่เกี่ยวข้องจากตารางอื่นนอกเหนือจากที่คุณกำลังทำงานอยู่

ฟังก์ชั่น DAX ที่มีประโยชน์

ฟังก์ชัน PBI DAX ที่มีประโยชน์ที่สุดน่าจะเป็นฟังก์ชันคำนวณเนื่องจากนี่เป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นที่สำคัญที่สุดและอเนกประสงค์ใน DAX Power BI.

ฟังก์ชันการคำนวณ DAX สามารถทำให้ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น, การคำนวณหลายอย่างง่ายดาย.

ฟังก์ชันคำนวณ DAX ประเมินนิพจน์ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงโดยตัวกรองเฉพาะ. ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างพื้นฐานของนิพจน์ DAX ที่เกี่ยวข้อง:

คำนวณ(<การแสดงออก>, <ตัวกรอง 1>,<ตัวกรอง 2>...)

ประโยชน์ของการใช้คำนวณเพื่อกรองก็คือการใช้มาตรการคำนวณที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งจะเพิ่มเลเยอร์ของบริบทและความซับซ้อนในการสร้างภาพของคุณ.

 

ฟังก์ชั่น DAX สูตรโกง

สามารถพบชีตชีท DAX ฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์ ที่นี่:

ฟังก์ชั่นอ้างอิง DAX สูตรโกง

 

 

พูดใจของคุณ

*