ตัวอย่างแผนภูมิแบบเคลื่อนไหว

แผนภูมิแบบเคลื่อนไหว – A แผนภูมิแบบเคลื่อนไหว เป็นแผนภูมิฟองแบบไดนามิกซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงและแสดงภาพของข้อมูลหลายตัวแปรยาวที่มีประสิทธิภาพและการโต้ตอบ.

แผนภูมิแบบเคลื่อนไหวให้กลไกสำหรับการทำแผนที่ลำดับ, ตัวแปรที่ระบุบนเชิงปริมาณและเวลา, 2D แกนพิกัด, ขนาด, สี, ร่ายมนตร์และลักษณะการปรากฏตัว, ซึ่งอำนวยความสะดวกในการแสดงผลการโต้ตอบของข้อมูลหลายมิติและกาลเวลา.

motion chart example

พูดใจของคุณ

*