ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

สังคม

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ, หรือ กับ, เป็นคำที่ร่มที่หมายถึงความหลากหลายของการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดิบขององค์กร.

พูดใจของคุณ

*