ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Business Intelligenceข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ – พื้นฐานสำหรับการใดวิธีการแก้ปัญหา Business Intelligence สามารถสรุปได้:

  • เครื่องมือ Business Intelligence ข้อมูล
  • สารสกัดจากแปลงและเครื่องมือในการโหลด – ETL, ซึ่งย่อมาจาก “สารสกัด, แปลงและโหลด,” เป็นชุดของฟังก์ชั่นรวมกันเป็นหนึ่งเครื่องมือหรือโซลูชั่นที่ช่วยให้ บริษัท สามารถ “สารสกัด” ข้อมูลจากฐานข้อมูลจำนวนมาก, การใช้งานและระบบ, “แปลง” มันตามความเหมาะสม, และ “ภาระ” ลงในฐานข้อมูลอื่น, มาร์ทข้อมูลหรือคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์, หรือส่งไปพร้อมกับระบบงานอื่นเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ.
  • ฐานข้อมูลแหล่งที่มาและความเข้าใจในพื้นฐานสคีข้อมูลหรือข้อมูลพจนานุกรม (เช่น. สิ่งที่ไม่ข้อมูลจริงหมายถึงในแง่ธุรกิจ)
  • ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นผล Business Intelligence ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ / รายงาน / สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MI) หรือแดชบอร์ดที่ต้องการให้มีลักษณะเหมือน (A dashboard is a screen that consolidates critical performance metrics all in one place, making it easy for users to stay constantly updated on the information most important to their business.
    Dashboards can be designed to suit a variety of needs, and will therefore take on a variety of forms, from business intelligence dashboards (BI dashboards) to executive dashboards/enterprise dashboards and key performance indicator dashboards (KPI dashboards).
  • Basic server database infrastructure (on which to host the BI databasedata warehouse / data mart)
  • Basic server application infrastructure (on which the users will run the reports and view the data) – you can combine the two but often they are separate in order to ensure integrity and maintain performance
  • Clear understanding of the end structure of your data e.g. โครงสร้างคลังข้อมูลหรือข้อมูลตลาดขึ้นอยู่กับสคีมา / 3รูปแบบปกติ RD หรือชุดข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (มักจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊ก). คลังข้อมูลเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลดิจิตอลในการที่จะรวบรวมข้อมูล, สืบค้น, และการบริหารจัดการ. ในส่วนคลังข้อมูล, ข้อมูลสามารถแทรกโดยบุคคลที่แตกต่างกันการเลือกสรรข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ. ข้อมูลในคลังข้อมูลที่มีการแก้ไขมักจะมีการบีบอัดและคร่ำเครียดระบบเพื่อเร่งค้นหาและกระบวนการการทำธุรกรรม