เครื่องมือ BI – ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลทางธุรกิจ

สังคม

มีช่วงของการเป็น เครื่องมือ BI ที่สามารถช่วยให้การออกแบบองค์กรและการพัฒนาความสามารถทางธุรกิจ

หลายองค์กรมีการจัดการหิมะถล่มของข้อมูล, และ Business Intelligence ได้กลายเป็นตั้งแต่พฤตินัยมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บ, การประมวลผลและการวิเคราะห์หลายร้อยเทราไบต์, และแม้กระทั่งเพตาไบต์ของข้อมูล.

อันดับ: 5.0/5. จาก 1 โหวต.
โปรดรอ...