พลังงาน BI DAX

พลังงาน bi dax

พลังงาน BI DAX - DAX คือการจัดกลุ่มของฟังก์ชั่น, ผู้ประกอบการ, และค่าคงที่ที่สามารถใช้ในสูตรและนิพจน์หรือเพื่อคำนวณและส่งคืนได้ … [อ่านเพิ่มเติม...]

Business Intelligence คืออะไร

เครื่องมือ BI

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ, หรือ BI, เป็นคำที่ร่มที่หมายถึงความหลากหลายของการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดิบขององค์กร. … [อ่านเพิ่มเติม...]

SQL 2020 วันที่วางจำหน่าย

Azure Synapse Analytics

SQL 2020 จะได้รับการปล่อยตัวในช่วงปลายเดือน 2020 อาจพฤศจิกายน / ธันวาคม 2020. ชื่ออีกอย่างคือ SQL2020 และ SQL Server 16.0 (ไม่ต้องวุ่นวายกับ SQL … [อ่านเพิ่มเติม...]