• ประโยชน์ที่ได้รับข่าวกรองธุรกิจ – สิ่งที่เป็นกรณี BI ธุรกิจของคุณ?
  • ตัวอย่างแผนภูมิแบบเคลื่อนไหว
  • Business Intelligence Competency ศูนย์
  • การวิเคราะห์ธุรกิจ

เครื่องมือเมฆจาก BI

เครื่องมือเมฆจาก BI

Cloud Based BI Tools are increasing rapidly in popularity - many vendors have moved to provide cloud SaaS based BI solutions. and toolsets to meet the[Read More...]

Business Intelligence คืออะไร

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ, หรือ BI, เป็นคำที่ร่มที่หมายถึงความหลากหลายของการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดิบขององค์กร. … [Read More...]

Gartner Magic Quadrant BI 2017

แท่น Gartner Magic Quadrant Business Intelligence Analytics 2017

Gartner Magic Quadrant Business Intelligence has been released. แพลตฟอร์ม BI ตอนนี้จัดทั่วสามมิติหลัก, Analytics BI, … [Read More...]