SAS senaste versionen History Release datum BI

SAS senaste versionen – SAS BI (Statistical Analysis System) är en programsvit som utvecklats av SAS Institute for Advanced Analytics, multivariata analyser, business intelligence, datahantering, och prediktiv analys.

SAS senaste versionen

SAS senaste versionen

SAS senaste versionen 9.4 plattform och huvudsakliga funktionerna är högpresterande analyser, vidare förmåga att distribuera i moln miljöer, och standardiserade datahantering, styrning och kontroll.

De viktigaste funktionerna i SAS 9.4 (den senaste SAS Version) är:

  • SAS 9.4 tillhandahåller en förenklad arkitektur, ökad säkerhet, och fler distributionsalternativ.
  • För SAS administratörer, SAS 9.4 ger ny ledning och administrationsverktyg. n För dataadministratörer, integrationen av DataFlux produkter skapar en mer komplett datahanteringslösning. Också, nya programmeringsspråk kan du manipulera data och få tillgång till relationsdata från olika datakällor. Nya programmeringsspråk kan du uppdatera data i databasen och få tillgång till relationsdata från olika källor.
  • SAS programmerare kan dra nytta av högpresterande analyser kan du snabbt analysera stora mängder data. Multi-threading kapacitet har också lagts till så att du kan utföra analyser på en enda maskin distributioner. SAS Studio ger en webbläsare-baserat gränssnitt för SAS programmerare att skriva, redigera, och skicka SAS-kod. n
  • För användarna, SAS 9.4 utökar alternativen för mobil tillgång och självbetjänings alternativ för dataåtkomst, rapportering, och prospektering.

SAS Windows 10

Tyvärr SAS 9.4 kräver ett operativsystem uppgradera till 64-bit Windows till exempel Windows 10.

SAS versionshistorik

SAS version historia är beskrivs nedan och det belyser de stora releaser och versioner.

Version SAS Version SAS Version Release SAS Analytical produkter version
Nyligen 9.4m4 16-Nov-16 14.2
Nyligen 9.4m3 14-Jul-15 14.1
Nyligen 9.4m2 05-Aug-14 13.2
Nyligen 9.4m1 15-Dec-13 13.1
Nyligen 9.4 10-Jul-13 12.3
Gammal 9.3m2 29-Aug-12 12.1
Gammal 9.3 12-Jul-11 9.3
Gammal 9.2m2 01-Apr-10 9.22
Gammal 9.2 01-mar-08 9.2
Gammal 9.1.3 01-Augusti-04
Gammal 9.1 01-december-03
Gammal 9 01-oktober-02
Gammal 8.2 01-mar-01
Gammal 8.1 01-juli-00
Gammal 8 01-Nov-99