Predictive Analytics

Predictive Analytics kommer att hjälpa din organisation att avslöja och förutse trender, förutse affärs förändring, and drive moire empirical strategic decision making with using a range of prediktiv analys programvara.

Prediktiv analys kan användas för att beskriva någon metod för data mining med fem attribut:

  1. Prediktion (snarare än beskrivning, klassificering eller klustring),
  2. Agile och snabb analys mäts i timmar eller dagar
  3. Mycket affärs relevanta t.ex.. varför vi säljer x många prylar i New York (ingen komplicerad elfenbenstorn analyser)
  4. Lätt att använda
  5. Mycket visuella analysresultat (ingen komplexa tabeller / uppgifter)

 

Predictive Analytics

In our experience the way to succeed with Predictive Analysis är att Empower en C-nivå Predictive Analytics Champion. Recently we have worked with a large retail organisation with a CFO who was hugely keen on predictive analysis to help drive business growth and spot new market opportunities.