Microsoft Effekt Pivot BI

Microsoft PowerPivot BI är ett Excel-tillägg som kan importera och analysera data från Access och andra datakällor.

PowerPivot är en kraftfull data mashup och data prospektering verktyg baserat på xVelocity in-memory teknik som ger oöverträffad analytiska prestandan för att bearbeta flera miljarder rader med data.

PowerPivot kan du:

  • Arbetet med över en miljon rader med data
  • Integrera återanvändbara data från olika källor

Tillägget finns i Microsoft Office Professional Plus. Den inbyggda i Excel 2013 men är inte aktiverad. Här är hur du aktiverar PowerPivot innan du använder den för första gången.

  1. Gå till Fil > alternativ > Tillägg.
  2. i Hantera låda, klick COM-ins> .
  3. Kolla Microsoft Office PowerPivot för Excel 2013 låda, och klicka sedan på ok. Om du har andra versioner av PowerPivot-tillägget installerat, dessa versioner är också listade i COM-ins listan. Var noga med att välja PowerPivot tillägg för Excel 2013.

Bandet har nu en flik PowerPivot.