Gartner Magic Quadrant för Business Intelligence och Analytics plattformar 2013

Gartner, den respekterade IT-branschen forskningsorgan har släppt Gartner 2013 BI Magic Quadrant.

BI-plattformar klassificeras nu inom tre centrala dimensioner, BI Analytics, Information Leverans och integration.

Klicka på länken för Gartner 2013 Magic Quadrant här

 

 

 

Den 2013 Gartner Magic Quadrant för Business Intelligence och Analytics plattformar grafik publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forsknings-dokument och bör utvärderas inom ramen för hela 2013 Gartner Magic Quadrant för Business Intelligence och Analytics Platforms dokument. Gartner Dokumentet finns tillgängligt på begäran från Gartner. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i dess forskningspublikationer, och råder inte användare av teknologi väljer endast de leverantörer med högsta betyg. Gartner forskningspublikationer består av yttranden från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som uttalanden om fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive garantier för säljbarhet för ett visst ändamål.