Qlikview Version 13 Utgivningsdatum

Qlikview Version 13

Qlikview Version 13 – Affärer över hela världen utvecklas i en hisnande takt och behovet av att fatta beslut omedelbart har också ökat flerfaldigt.

Beslutsfattande på nivåer måste vara en datadriven strategi som stöds med visualiseringar, diagrammen, grafik och mer traditionella informationskällor och rapporter.

För att snabbt tillgodogöra sig en stor mängd data, det växer efterfrågan på Business Intelligence-verktyg som kan hjälpa toppcheferna att få relevant och medveten ögonblicksbild av en fullständig bild av sina organisationer baserat på viktiga resultatindikatorer och kritiska framgångsfaktorer.

Dessa verktyg är nu en väsentlig del av ledningen för att se till att de har kontroll över och har puls i verksamheten.

Det finns en rad BI-verktyg som finns tillgängliga på marknaden idag som hjälper företag på ett eller annat sätt.

Gartners Magic Quadrant har rankat Qlikview i Leader-segmentet i kategorin BI-produkter.

Qlikview har genomgående upprätthållit sin rankning under många år, vilket är en bra återspegling av Qlikvists popularitet bland CIO: s och beslutsfattare från de flesta nyckelsektorer och domäner, inklusive finans, Banking, Försäkring / Aktuarier, bilar, Pharma, FMCG, Retails, CPG, Tillverkning och verktyg.

Den nuvarande versionen av Qlikview är version 12 men Qlickview-version 13 kommer sannolikt att släppas sent 2020 men detta kan ha försenats av Covid19-pandemin.

Qlickview-version 13 kommer sannolikt att vara en stor omvandlingsrelease av Qlikview.

 

Enkel att lära sig Qlikview

Qlikvists popularitet kan tillskrivas det stora antalet funktioner som det erbjuder.

Qlik Business Intellgence-programvarusvit har generellt sett en låg distributionstid och dess TCO (Totalkostnaden för ägande) är också lägre jämfört med flera andra BI-verktyg.

Det är lätt att komma igång med Qlikview och den har en låg inlärningskurva och är lätt att förstå av slutanvändaren.

Dessa viktiga faktorer står för Qlikview-produktens framgång som BI-verktyg jämfört med Ström BI.

Eftersom de flesta av de företag / organisationer distribuerar Qlikview att tjäna sitt Datavisualisering och affärsanalys behöver finns stor efterfrågan Supply lucka i termer av behov arbetskraft med önskad arbetsgrupp. Qlikview Utvecklare har en mycket utnyttjandegraden i Analytics industrin som inte är mer ett starkt grepp av de stora IT-företag som det var fallet tidigare.

Alla typer av företag oavsett om det är små, medium eller ett stort företag söker arbetskraft som kan ta hand om Qlikview installation, förbereda instrumentpaneler, och förbereda företagsrapporter för dem.

Kortfattat, efterfrågan på Qlikview-utvecklare är på sin höjdpunkt just nu och är ett lovande fält för människor som vill gå in i Data Visualization-arenan idag.

 

Tala Your Mind

*