Motion Chart Exempel

Motion Chart – ETT rörelseschema är en dynamisk bubbeldiagram som tillåter effektiv och interaktiv undersökning och visualisering av longitudinell multivariat data.

Rörelsediagram tillhandahålla mekanismer för kartläggning ordinal, nominella och kvantitativa variabler på tid, 2D koordinataxlarna, storlek, färger, glyfer och utseendeegenskaper, vilka underlättar interaktiv visning av flerdimensionell och tidsmässiga uppgifter.

motion chart example

Tala Your Mind

*