Microsoft SQL 2016 Nya funktioner Business Intelligence Stack

Socialt

Microsoft SQL 2016

Microsoft SQL 2016 är officiellt släppt denna månad oktober 2015 och det finns en mängd Microsoft SQL 2016 nya funktioner för Business Intelligence BI Stack användare.

Microsoft SQL 2016 Nya egenskaper

En av de viktigaste funktionerna för utvecklare är möjligheten att använda ett verktyg som heter Polybase som gör att Microsoft SQL 2016 to attach to Hadoop using T-SQL programming. Detta är en mark breaker för Microsoft eftersom de inte har tidigare erbjudit analytiska verktyg-apparater som en integrerad del av Microsoft SQL.

Another key feature is the JSON1 integration of the R language. Införandet av R är viktigt för uppgifts forskare och dataanalytiker eftersom de inte kommer att behöva ta koden ur databasen för att köra språket R programmering 2. R ger användaren möjlighet att köra frågor direkt på serverdata gör nya datamängder direkt tillgängliga för rapportering och detaljerad analys. Som Big Data plattformar ökar och Hadoop adoption breddar detta är en viktig egenskap
En av de viktigaste nya funktionerna i SQL 2016 är ytterligare uppgraderingar till prestanda och säkerhet som SQL 2014 byggt grunden för med Hekaton funktionalitet.

Inkluderandet av Hekaton i Microsoft SQL 2014 verkligen förtida betalning av frågor och databassvarstider – 90% prestandaförbättring var verkligen uppnås för vissa frågor om Microsoft SQL 2014 jämfört med SQL 2008 och detta gav meddelande om Microsofts avsikt att verkligen komma in i företagets IT datalagring. Den i minnet bildbehandlingsmotor kan snabbt förbättra fråge och användarsvarstider.

Microsoft har byggt på Hekaton att ge mer prestanda funktioner, inklusive förbättringar i minnet som ökar data genom hundrafalt och stödet för index i in-memory. The query data store and live query statistics will be welcomed by SQL DBAs since it allow DBAs to see which queries are taking up the most resources and plan resource allocations accordingly.

For data warehouses needing increased levels of security there are new security features like Always Encrypted. Säkerhet blir alltmer en inbäddad komponent i alla databasteknik som dataintrång och brott mot säkerheten fortsätter att göra rubriker. Alltid krypterade håller uppgifter krypterade även under transaktioner och frågor.

Microsoft expert är ofta mer lättillgängliga och lättare och billigare att hitta än andra tekniker som Oracle, Teradata and SAP and this lowers the total cost of ownership for organisations that choose Microsoft SQL 2016 som deras BI-plattform.

Microsoft SQL 2016 är en ytterligare fast progression, bygger på företagets BI stiftelser som i Microsoft SQL2012.

1 JSON (JavaScript Object Notation) är en lätt datautbyte format. Det är lätt för människor att läsa och skriva. Det är lätt för maskiner att tolka och generera. Den är baserad på en delmängd av JavaScript Programming Language

2 R är ett programmeringsspråk och programvarumiljö för statistiska beräkningar och grafik. R-språket används i stor utsträckning bland statistiker och data gruvarbetare för att utveckla statistikprogram och dataanalys.

Om Isobella Franks

Jag är en teknik nörd och fascineras av ny teknik. Jag skriver som gäst författare på ett antal IT- och teknik bloggar och nyhetssajter.

Tala Your Mind

*