Business Intelligence

Socialt

Business Intelligence, eller BI, är ett samlingsnamn som refererar till en mängd olika program som används för att analysera en organisations rådata.

Tala Your Mind

*