Business Intelligence Competency Centre

Socialt

Business Intelligence Competency Centre – Gartner definierar en business intelligence kompetenscenter (BICC) som “utveckla den övergripande strategiska planen och prioriteringarna för BI. Det definierar också krav, såsom datakvalitet och styrning och uppfyller roll att främja användningen av BI”

Som organisationer i allt högre grad försöker utnyttja sina uppgifter som en strategisk tillgång och att utnyttja information för att driva effektivitet och konkurrensfördelar. En vanlig lösning för att underlätta detta mål är att upprätta en BI Competency Centre (BICC).

En organisationer närma sig en BI Competency Centre bör se till att alla större förare ingår inklusive personer, processer och teknik.

Vid upprättandet av en Business Intelligence Competency Centre bör du överväga:

  • Har BI CC har de nödvändiga kunskaper och färdigheter, överenskomna affärsingreppsmodellen, process och praxis för att möjliggöra och stödja levande BAU verksamhet flyttar framåt.
  • En BICC kommer att behöva ge råd om principerna, politik och praxis, processer, organisationsstruktur som behövs för att bilda och driva en effektiv, smidig och lyhörd BI kompetenscenter med Technology Services som utnyttjar etablerad industri bästa praxis för organisationer.
  • Hur man bäst utveckling och genomföra definitionen BICC service och tjänstekatalog
  • Hur man bäst att komma överens om standarder och processer för avskiljning och löpande underhåll av metadata

Tala Your Mind

*