BI-verktyg – Få insikt från affärsdata

Det finns en rad BI-verktyg som kan hjälpa organisationer utforma och utveckla en Business Intelligence kapacitet

Många organisationer hanterar en lavin av data, och Business Intelligence har sedan dess blivit de facto-standard för att lagra, bearbetning och analys av hundratals terabyte, och även petabyte data.