Yellowfin BI najnovšia verzia

Sociálna

Yellowfin BI najnovšia verzia

Yellowfin BI najnovšia verzia – Tuniak BI je business intelligence softvér aplikácia, ktorá poskytuje širokú škálu funkcií pre analýzu Business intelligence výkazníctva Prístrojová doska a dát. Tuniak BI umožňuje podávanie správ z dát uložených v relačných databázach, multi-dimenzionální kocky alebo v pamäti analytických databázach.

Yellowfin BI je založená na sídlom v Melbourne, Austrália,

Najnovšia verzia tuniak BI 7.3+plus – vybudovať 20170608 – prepustený 30 jún 2017

Tuniak BI najnovšia verzia

Yellowfin BI Version History

Tuniak BI Version 6.2
Tuniak BI Version 6.3
Tuniak BI Version 7.0
Tuniak BI Version 7.1
Tuniak BI Version 7.2
Tuniak BI Version 7.3
Tuniak BI Version 7.3 Plus

 

 

 

 

Hovoríme Your Mind

*