Napájanie BI DAX

Napájanie BI DAX – DAX je zoskupenie funkcií, prevádzkovatelia, a konštanty, ktoré možno použiť vo vzorci a výraze alebo jednoducho na výpočet a vrátenie jednej alebo viacerých hodnôt. Zhrnutie PBI DAX vám pomáha vytvárať nové poznatky z údajov, ktoré už sú vo vašom modeli.

Sada nástrojov DAX je tiež zabudovaná do ďalších produktov spoločnosti Microsoft, ako sú napríklad Power Pivot a SSAS Tabular.

 

sila bi dax

DAX možno klasifikovať ako funkčný jazyk, čo v praxi znamená, že vykonaná kódová sada môže byť obsiahnutá vo funkcii.

Čo je Power BI DAX?

Jednoducho povedané, DAX sa používa na manipuláciu s údajmi – vytvárať nové údaje a štatistiky

Pomocou PBI DAX môžete vytvoriť dva hlavné výpočty:

  • vypočítané stĺpce
  • vypočítané opatrenia

Dôležité funkcie DAX v Power BI

  • VYHĽADAŤ( )
  • FILTER( ) & Calculate( )
  • Stav vnoreného IF
  • Rozdeľte reťazec založený na oddeľovačoch
  • Načítanie konkrétneho listu zo slova
  • Podmienené formátovanie
  • Funkcia ALL
  • SÚVISIACE(<stĺp>) – Táto funkcia DAX je navrhnutá tak, aby vám okrem tabuľky, na ktorej pracujete, vrátila súvisiacu hodnotu z inej tabuľky

Užitočné funkcie DAX

Najužitočnejšou funkciou PBI DAX je pravdepodobne funkcia CALCULATE, pretože je to jedna z najdôležitejších a viacúčelových funkcií v DAX Power BI..

Funkcia výpočtu DAX môže zjednodušiť zložitosť, viac výpočtov ľahko.

Funkcia DAX CALCULATE vyhodnocuje výraz v kontexte, ktorý je zmenený špecifickými filtrami. Nasleduje základný príklad relevantných výrazov DAX:

Calculate(<vyjadrenie>, <filter 1>,<filter 2>...)

Výhodou použitia CALCULATE na filtrovanie je to, že pomocou novo vytvorených vypočítaných mier pridá do vašich vizualizácií vrstvu kontextu a zložitosti..

 

DAX Funkcie Cheat Sheet

Užitočné cheat DAX Funkcie nájdete tu:

DAX Funkcie Referencie Cheat Sheet

 

 

Hovoríme Your Mind

*