Enterprise Business Intelligence nástroje Analytics

Enterprise Business Intelligence pokrýva celý rad riešení a funkčnosti.

Kľúčom k Enterprise Business Intelligence je dátové sklady, typicky konsolidovať dáta zo širokého spektra operačných podnikových riešení v oblasti financií, Riadenie vzťahov so zákazníkmi, Spracovanie objednávky, Predaj a Inventory.

Nadstavby zvyčajne požiadaný o vydanie Enterprise Business Intelligence Suite :

  • dátové sklady, dátových trhovísk, dátové sklady, platforma údaje
  • Extrakt z transformácie a zaťaženie sady nástrojov (ETL) architektúry
  • vizualizácia, hlásenie, Riadiace panely a Manažérsky informačný nadstavby
  • Vedenie Master Data (MDM) sada nástrojov – pre ukladanie, údržbu a aktualizáciu kľúčových referenčných údajov, ako je produkt SKU, vetvy, klienti etc.
  • Ďalšie nadstavby, ktoré tvoria Enterprise Business Intelligence môže skladať zo sady nástrojov kvalita dát, Čistenie dát sady nástrojov a nástroje správy dát

Kľúčom k svojmu účelu Enterprise Business Intelligence stratégie je, že v Business Intelligence Competency Center (truhlík) ktorého úlohou je poskytnúť prvú pomoc linky, znalostí a údajov zohľadňujúcich z kľúčových obchodných dátových sád.

O Isobella Franks

Som technológie geek, a fascinovaný novými technológiami. Píšem ako autor hodnotenia u rady IT a technologických blogov a spravodajských webov.

Hovoríme Your Mind

*