Business Intelligence

Sociálna

Business intelligence, alebo WITH, je zastrešujúci pojem, ktorý sa vzťahuje na celý rad softvérových aplikácií používaných pre analýzu surových dát v organizácii.

Hovoríme Your Mind

*