Business Intelligence Competency Centre

Sociálna

Business Intelligence Competency Centre – Gartner definuje business intelligence kompetenčné centrum (truhlík) ako “zostavovaní celkového strategického plánu a prioritách pre BI. To tiež definuje požiadavky, ako je kvalita dát a riadenie a plní úlohu podpore využívania BI”

Ako organizácia sa stále snaží využiť svoje dáta ako strategické aktívum a využívať informácie, riadiť efektivitu a konkurenčnú výhodu. Bežným riešením pre uľahčenie tohto cieľa je zriadiť BI Kompetenčné centrum (truhlík).

An organizácie pristúpiť k BI kompetenčného centra by mala zabezpečiť, aby všetky podstatné faktory sú zahrnuté vrátane ľudí, procesy a technológie.

When establishing a Business Intelligence Competency Centre mali by ste zvážiť:

  • Má BI CC majú požadované zručnosti a znalosti, dohodnutej obchodný model angažovanosť, procesov a postupov na mieste povoliť a podporiť aktuálnej operácie BAU vpred.
  • BICC budú musieť informovať o zásadách, politiky a postupy, procesy, organizačná štruktúra potrebný na vytvorenie a prevádzku efektívne, agilné a vnímavý BI kompetenčné centrum s technologickými službami, ktoré využíva stanovuje priemysel najlepšie prax pre organizácie.
  • Ako najlepšie k rozvoju a realizácii definíciu BICC služby a katalóg služby
  • Ako najlepšie vyjednať štandardy a postupy na zachytávanie a trvalé udržanie meta-data

Hovoríme Your Mind

*