BI priemysel výskum

Gartner Research vydáva celý rad priemyselného výskumu na BI dodávateľov, softvér a nástroje.

Gartner nedávno zverejnila svoje 2013 Gartner Magic Quadrant pre BI