Microsoft Power Pivot BI

Microsoft PowerPivot BI jest Excel dodatek, który może importować i analizować dane z Access i innych źródeł danych.

PowerPivot jest potężnym mashup danych i eksploracji danych narzędzie oparte na xVelocity w pamięci technologie zapewniające niezrównaną wydajność analityczną przetworzyć miliardy wierszy danych.

PowerPivot pozwala na:

  • Pracować z ponad miliona wierszy danych
  • Zintegrować wielokrotnego wykorzystania danych pochodzących z różnych źródeł

Add-in jest dostępny w programie Microsoft Office Professional Plus. Jest wbudowany w programie Excel 2013 ale nie jest włączona. Oto jak włączyć PowerPivot przed użyciem go po raz pierwszy.

  1. Iść do Plik > Opcje > Add-Ins.
  2. w Zarządzanie pudełko, Kliknij Dodatki COM> Udać się.
  3. Sprawdź Microsoft Office Excel PowerPivot 2013 pudełko, a następnie kliknij przycisk ok. Jeśli masz inne wersje PowerPivot dodatek zainstalowany, Wersje te są również wymienione w liście dodatków COM. Koniecznie wybierz PowerPivot dodatek dla programu Excel 2013.

Taśma ma teraz kartę PowerPivot.