Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence oraz platformy Analytics 2013

Gartner, szanowanym branży IT instytucje naukowe wydali Gartner 2013 BI Magiczny kwadrant.

Platformy BI są obecnie klasyfikowane w trzech podstawowych wymiarach, BI Analytics, Dostarczanie informacji i integracji.

Kliknij na link do firmy Gartner 2013 Magic Quadrant tutaj

 

 

 

The 2013 Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms Analytics i graficznej została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego dokumentu badawczego i powinny być rozpatrywane w kontekście całego 2013 Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms dokumentu i Analytics. Dokument Gartner jest dostępny na życzenie firmy Gartner. Gartner nie poleca żadnego dostawcy, produktu ani usługi opisanej w publikacjach naukowych, i nie doradza użytkownikom, aby wybierali jedynie firmy z najwyższych ocen. Gartner publikacje naukowe składają się z opiniami organizacji badawczej Gartnera i nie należy ich traktować jako stwierdzeń faktu. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tego badania, w tym gwarancji przydatności handlowej lub do określonego celu.