Business Intelligence

Społeczne

Business Intelligence, lub Z, jest pojęciem, które odnosi się do różnych aplikacji, używany do analizy surowych danych organizacji.

Speak Your Mind

*