Centrum Kompetencji Business Intelligence

Społeczne

Centrum Kompetencji Business Intelligence – Gartner definiuje Business Intelligence Competency Center (pudełko) tak jak “rozwój ogólny plan strategiczny i priorytety BI. Określa również wymogi, takich jak jakość danych i zarządzania i spełnia rolę promowanie wykorzystania BI”

Organizacje są coraz bardziej stara się wykorzystać swoje dane jako aktywo strategiczne i wykorzystanie informacji do kierowania efektywności i przewagi konkurencyjnej. Typowym rozwiązaniem w celu ułatwienia tego celu jest ustanowienie BI Competency Center (pudełko).

An organizacje podejście do BI Competency Center należy upewnić się, że wszystkie główne sterowniki są wbudowane w tym osób, procesów i technologii.

Przy ustalaniu Centrum Kompetencji Business Intelligence należy wziąć pod uwagę:

  • Czy BI CC posiadają wymagane umiejętności i wiedzy, uzgodniony wzór zaangażowanie biznesu, procesów i praktyk w miejscu, aby umożliwić i wspierać żywo operacje Bau naprzód.
  • BICC trzeba będzie doradzać w sprawie zasad, polityk i praktyk, procesy, Struktura organizacyjna wymagane do utworzenia i prowadzenia skutecznej, zwinny i reaguje BI centrum kompetencji z usług technologicznych, które wykorzystuje przemysł ustalone zasady najlepszej praktyki dla organizacji.
  • Jak najlepiej się do rozwoju i wdrożenia definicji usługi BICC i katalogu usług
  • Jak najlepiej uzgodnić standardy i procesy wychwytywania i bieżącej konserwacji meta-danych

Speak Your Mind

*