Microsoft Strøm Pivot BI

Microsoft Powerpivot BI er et Excel-tillegg som kan importere og analysere data fra Access og andre datakilder.

Powerpivot er en kraftig data mashup og data leting verktøy basert på xVelocity i-minne-teknologi som gir enestående analytiske ytelsen å behandle milliarder av rader med data.

Powerpivot kan du:

  • Arbeid med over en million rader med data
  • Integrere gjenbrukbare data fra ulike kilder

Tillegget er tilgjengelig i Microsoft Office Professional Plus. Det er innebygd i Excel 2013 men er ikke aktivert. Her er hvordan du aktiverer Powerpivot før du bruker den for første gang.

  1. Gå til Fil > alternativer > Add-Ins.
  2. i Få til eske, klikk COM-ins> .
  3. Undersøk Microsoft Office Powerpivot for Excel 2013 eske, og klikk deretter OK. Hvis du har andre versjoner av Powerpivot-tillegget installert, disse versjonene er også oppført i tilleggene liste COM. Sørg for å velge Powerpivot-tillegget for Excel 2013.

Båndet har nå en Powerpivot fane.