SAP Businessobjects BI 4.4

SAP Businessobjects BI 4.4 skal frigis i 4. kvartal 2020 i følge kilder fra SAP.

Den neste store utgivelsen av SAP BO forventes å inneholde en rekke viktige funksjonelle forbedringer og forbedringer.

Viktige nye funksjoner forventes å være økt analyse og visualisering og forbedret brukergrensesnitt.

SAP Businessobjects BI 4.3 beta ble relasert i 4. kvartal 2019 og har møtt en forsiktig mottakelse var nøkkelbrukere og Business Intelligence Sofware bransjevåere.

SAP Businessobjects BI 4.4

Tidligere SAP Business Objects Versjoner finner du her.

 

Snakk Your Mind

*