Power BI DAX

Power BI DAX – DAX er en gruppering av funksjoner, operatører, og konstanter som kan brukes i en formel og et uttrykk eller bare for å beregne og returnere en eller flere verdier. For å oppsummere PBI DAX hjelper deg å skape ny innsikt fra data som allerede er i modellen.

DAX-verktøysettet er også innebygd i andre Microsoft-produkter som Power Pivot og SSAS Tabular.

 

makt bi dax

DAX kan klassifiseres som en funksjonelt språk, som i praksis betyr at det utførte kodesettet kan inneholdes i en funksjon.

Hva er Power BI DAX?

I enkle ord, DAX brukes til datamanipulering – å lage nye data og innsikt

Det er to hovedberegninger du kan lage ved å bruke PBI DAX:

  • kalkulerte kolonner
  • kalkulerte tiltak

Viktige DAX-funksjoner i Power BI

  • SE OPP( )
  • FILTER( ) & REGNE UT( )
  • Nøstet IF-tilstand
  • Å dele en streng basert på avgrensere
  • Henter et spesielt brev fra et ord
  • Betinget formatering
  • ALLE-funksjonen
  • I SLEKT(<kolonne>) – Denne DAX-funksjonen er designet for å hjelpe deg med å returnere en relatert verdi fra en annen tabell i tillegg til den du jobber med

Nyttige DAX-funksjoner

Den mest nyttige PBI DAX-funksjonen er sannsynligvis CALCULATE-funksjonen gitt at dette er en av de viktigste funksjonene og flerbruksfunksjonene i DAX Power BI.

DAX-beregningsfunksjonen kan forenkle kompleks, flere beregninger enkelt.

DAX CALCULATE-funksjonen vurderer et uttrykk i en kontekst som blir endret av spesifikke filtre. Nedenfor er et grunnleggende eksempel på de relevante DAX-uttrykk:

REGNE UT(<uttrykk>, <filter 1>,<filter 2>...)

Fordelen med å bruke CALCULATE for å filtrere er at ved å bruke de nyopprettede kalkulerte målene vil det legge et lag med kontekst og kompleksitet til visualiseringene dine..

 

DAX Funksjoner Jukseark

Et nyttig DAX Funksjons jukseark kan du finne her:

DAX Funksjoner Referanse Jukseark

 

 

Snakk Your Mind

*