Motion Chart Eksempel

Motion Chart – En bevegelig diagram er en dynamisk boblediagram som tillater effektiv og interaktiv utforskning og visualisering av langsgående multivariat data.

Bevegelige diagrammer gir mekanismer for kartlegging ordinal, nominelle og kvantitative variabler ut mot tiden, 2D koordinataksene, størrelse, farger, tegnvarianter og utseende egenskaper, som letter interaktive visning av multidimensjonale data og tidsmessig.

motion chart example

Snakk Your Mind

*