Siste versjon av R Språk

R-versjon 3.6.3 (Holder Windsock) forhåndsversjoner vises starter onsdag 2020-02-19. Endelig versjon er planlagt til lørdag 2020-02-29.

 

Snakk Your Mind

*