Business Intelligence

Business intelligence, eller MED, er en samlebetegnelse som refererer til en rekke programmer som brukes til å analysere en organisasjons rådata.

Snakk Your Mind

*