Business Intelligence Dataverktøy

Business Intelligence DataverktøyBusiness Intelligence Dataverktøy kan dekke en rekke ulike plattformer og teknologier.

Den viktigste bruk av Business Intelligence Dataverktøy er å avhøre, analyse og i siste instans kan visualisere dataene som er lagret i datalager, data mars og data innsjøer.

Annen bruk av Business Intelligence Dataverktøy kan være å gjennomføre:

 • data rensing
 • Data kvalitetsvurderinger
 • Data styring og forvaltning
 • aggregering av data
 • data Extract, Transform og Load
 • Datakvalitetsstyring
 • data mining
 • Online analytical processing (OLAP)
 • prediktiv analyse
 • Semantiske og tekst analytics
 • visual~~POS=TRUNC
 • oversikter
 • Rapporter forfattere
 • Scorecarding

Noen av markedets ledende Business Intelligence Dataverktøy er:

 • MS SQL 2016 – SSIS & Microsoft Strøm BI ★★★★
 • Tabell ★★★★★
 • huset ★★★
 • Qlik ★★★
 • Tibco ★★★

Noen av disse Business Intelligence Dataverktøy egner seg godt til selvbetjening BI.

Bedre beslutnings starter med bedre data. Business Intelligence Dataverktøy bidra til å rydde opp “dirty data,” organisere informasjon ved å gi format og struktur og forberede databaser for analyse.

Business Intelligence Dataverktøy kan aktivere organisasjon :

 • Behandler forespørsler raskt, intelligent, og effektivt
 • Tillate operative medarbeidere og kunder tilgang til kraftig – men intuitivt – interaktive rapporter og oversikter
 • At de ansatte til å reagere raskere og mer effektivt ved endrede forhold som påvirker organisasjonen
 • slik at utviklere, analytikere og avanserte brukere muligheten til å tilpasse sine egne oversikter og programmer basert på deres spesifikke behov
 • Å gjøre en største aktivum - informasjon - en del av organisasjonens naturlige kultur
 • Trans rådata til intuitive, illustrer bedriften rapporter og diagrammer raskt og enkelt
 • Forbedre rapporteringssystemer ved å inkludere transaksjonsformer, samt data vedlikehold og oppdateringsfunksjoner

Riktig verktøy kan hjelpe gjøre virksomheten til en data-drevet bedrift med interaktiv og mobil MED oversikter som mulig for beslutningstakere i organisasjonen.

Siden introduksjonen av Big Data, bruk av Business Intelligence verktøy har modnet selv om BI-verktøy har en lang historie, men per i dag, SAP, Oracle, og IBM har løvene andel i Business Intelligence programvare markedet