Business Intelligence kompetansesenter

Business Intelligence kompetansesenter – Gartner definerer en business intelligence kompetansesenter (eske) som “utvikle den overordnede strategiske plan og prioriteringer for BI. Den definerer også kravene, slik som datakvalitet og styring og oppfyller rollen fremme bruken av BI”

Som organisasjoner i økende grad søker å utnytte sine data som en strategisk ressurs, og for å utnytte informasjon til å drive effektivitet og konkurransefortrinn. En vanlig løsning for å forenkle dette er å etablere en BI kompetansesenter (eske).

En organisasjoner tilnærming til BI kompetansesenter bør sørge for at alle de store driverne er innarbeidet blant folk, prosesser og teknologi.

Ved etablering av et Business Intelligence kompetansesenter du bør vurdere:

  • Har BI CC har de nødvendige ferdigheter og kunnskaper, avtalt business engasjement modell, prosess og praksis på plass for å aktivere og støtte live-BAU operasjoner går fremover.
  • En BICC må informere om prinsippene, politikk og praksis, prosesser, organisasjonsstruktur som kreves for å danne og drive en effektiv, smidig og responsive BI kompetansesenter med Technology Services som utnytter etablert industri beste praksis for organisasjoner.
  • Hvordan man best kan utvikle og implementere BICC tjenesten definisjon og tjenestekatalog
  • Hvordan best å bli enige standarder og prosesser for fangst og løpende vedlikehold av meta-data
Ingen stemmer ennå.
Vennligst vent...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

Snakk Your Mind

*