Gartner Magic Quadrant untuk Kepintaran Perniagaan dan Analytics Platforms 2013

Gartner, the respected IT industry research body have released the Gartner 2013 BI Magic Quadrant.

platform BI kini diklasifikasikan dalam tiga dimensi teras, BI Analytics, Penghantaran maklumat dan Integrasi.

Click on the link for the Gartner 2013 Magic Quadrant di sini

 

 

 

yang 2013 Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms graphic was published by Gartner, Inc. sebagai sebahagian daripada dokumen penyelidikan yang lebih besar dan perlu dinilai dalam konteks keseluruhan 2013 Gartner Magic Quadrant untuk Kepintaran Perniagaan dan Analytics dokumen Platforms. Dokumen Gartner disediakan atas permintaan dari Gartner. Gartner tidak menyokong mana-mana vendor, produk atau perkhidmatan yang digambarkan dalam penerbitan penyelidikannya, dan tidak menasihatkan pengguna teknologi untuk memilih hanya vendor dengan penarafan tertinggi. penerbitan penyelidikan Gartner terdiri daripada pendapat organisasi penyelidikan Gartner dan tidak boleh dianggap sebagai kenyataan fakta. Gartner menafikan semua jaminan, tersurat atau tersirat, berkenaan dengan kajian ini, termasuk sebarang jaminan kebolehdagangan untuk tujuan tertentu.