Risikan Perniagaan

sosial

risikan perniagaan, atau dengan, adalah istilah payung yang merujuk kepada pelbagai aplikasi perisian yang digunakan untuk menganalisis data mentah organisasi.

Bercakap Fikiran

*