Penyelidikan BI Industri

sosial

Gartner Research menerbitkan pelbagai penyelidikan industri vendor BI, perisian dan alat.

Gartner telah diterbitkan baru-baru mereka 2013 Gartner Magic Quadrant untuk BI