תרשים תנועה

תרשים תנועההים הם שימושיים ואינטראקטיביים כלי בינה עסקית.

תרשים תנועה הוא בסגנון תרשים דינמי המאפשר לצופה לבדיקת מספר אינדיקטורים לאורך זמן.

בדרך כלל הם סדרה של תרשימי בועות דינמיים המאפשרת חקירה יעילה אינטראקטיבית וויזואליזציה של נתונים רבים משתנים אורכים.

מאז הם אינטראקטיביים הם בדרך כלל יותר מרגשים ויצירתי מאשר תרשים העוגה בר הרגיל הרגיל יכול להיות הרבה מאוד שימושי כאשר התחייבות ויטרינות עבור ניהול בכיר ובעלי עניין על פרויקטי BI.

דוגמא עובד של תרשים תנועה אינטראקטיבי הוא מתחת – פשוט לחץ על לחצן ההפעלה: