בינה עסקית

חֶברָתִי

מודיעין עסקי, אוֹ עם, הוא מונח המתייחס למגוון רחב של יישומי תוכנה המשמשים לניתוח הנתונים הגולמיים של ארגון.

דבר את דעתך

*