Πρόταση Παράδειγμα Διάγραμμα

Διάγραμμα κίνησης – Α διάγραμμα κίνησης είναι ένα δυναμικό γράφημα φυσαλίδας που επιτρέπει την αποτελεσματική και διαδραστική εξερεύνηση και οπτικοποίηση μήκος πολλών μεταβλητών δεδομένων.

Διαγράμματα κίνησης παρέχουν μηχανισμούς για τη χαρτογράφηση τακτικό, ονομαστικές και ποσοτικές μεταβλητές στο χρόνο, 2D άξονες συντεταγμένων, μέγεθος, χρώματα, χαρακτήρες και τα χαρακτηριστικά εμφάνισης, που διευκολύνουν την διαδραστική απεικόνιση πολυδιάστατων και χρονικών δεδομένων.

motion chart example

Μιλήστε το μυαλό σας

*