Τελευταία έκδοση της R Γλώσσα

Ε έκδοση 3.6.3 (Κρατώντας το Ανεμούριο) προεκδόσεις Θα εμφανιστεί ξεκινώντας την Τετάρτη 2020-02-19. Τελική έκδοση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 2020-02-29.

 

Μιλήστε το μυαλό σας

*