Οφέλη Επιχειρηματικής Ευφυΐας – τι είναι BI Business Case σας?

 

Οφέλη Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Οφέλη Επιχειρηματικής Ευφυΐας – the use of BI can lead to a number of beneficial outcomes for organisations, some of these could be sumarised as:

 • Providing insights and knowledge into large and complex data sets
 • Ability for improved Management Information and decision intelligence making
 • Allows the organisation to interrogate data that was previously too granular or large
 • Enables the organisation to make improvements to data quality as a result of the improved visibility of the data sets
 • Business Intelligence Benefits can be tangible and financial such as improved sales revenue, reduced operating costs all deriving from better information#

Οφέλη Επιχειρηματικής Ευφυΐας

 • Business Intelligence can also in a wider sense reduce Total Cost of Ownership of IT systems by aggregating data in a data warehouse that might otherwise have been stored in a non aggregated (and larger data size)
 • Business Intelligence Benefits can derive from the techniques required to manage and control Business Intelligence such as improved data governance, data stewardship and control.
 • Benefits can be the ability to ensure relevant data compliance with regulatory areas such as GDPR compliance
 • BI lower can lower costs by dramatically reducing time employees spend on collecting data, creating reports, distribution, collaboration, and financial planning.
 • Business Intelligence software can improve productivity by enabling employees to focus on decision making rather than report production
 • BI can help elimiate manual tools such as Excel that are often prone to error and unreliable
 • Improved Organisational Effectiveness
 • Single version of the truth: single, centralised available version of the truth
 • Future Capability: BI can reduce costs and improve efficiency in other systems
 • Μείωση των πόρων και το κόστος εργασίας που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση, την ανάλυση και τη διανομή των ζωτικών επιχειρηματικών δεδομένων
 • Να είστε ενήμεροι για τις αναδυόμενες κρίσεις: quality data = improved decision making
 • Improved Data Quality & Security Data QualityBI can provide visibility across immense databases enabling proactive identification and correction of data issues.
 • Εξάλειψη εικασία: Επιχειρηματική ευφυΐα μπορεί να προσφέρει πιο ακριβή ιστορικά στοιχεία, ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, σύνθεση μεταξύ πολυκαταστήματα δεδομένων, πρόβλεψη και trending; εξαλείφοντας την ανάγκη να guesstimate
 • Storage cost avoidanceby leveraging BI solutions as an “Operational Data Store” this can enable space savings to be gained from copies of non-production databases
 • reporting self sufficiency by eliminating the dependency on IT and other areas allowing the business more timely access to vital reports
  improved understanding of the underlying trends hidden in large data sets enabling the organisation to seize upon un-recognized business opportunities, sooner and with greater return
 • potential opportunities to syndicate and license data due to the easier availabity in understanble formats
 • provision of a single, consolidated reporting platform across an onrganisation that can be controlled and managed centrally and above all which is trusted.

BI Οφέλη

As shown in the diagram below, data stored in disparate systems can be drawn out to populate a BI system, where using specialised architecture and an intuitive presentation layer, the user would be able to design and draw out underlying trends, hot-spots, KPIs and other valuable aspects that lie hidden in the data itself. This is a key benefit of Business Intelligence solutions.

Business Intelligence Example

Σχετικά με Stiv_thomsn

Ο Steve είναι ένας έμπειρος σύμβουλος Business Intelligence και επαγγελματίας με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέροντας μια σειρά από Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Analytics και Big Data λύσεις. Ο Steve γράφει εκτενώς για τις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες στην αγορά BI και την ευρύτερη βιομηχανία.

Μιλήστε το μυαλό σας

*