Motion Chart Eksempel

Motion Chart – A billeddiagrammet er en dynamisk boble diagram, som giver mulighed for en effektiv og interaktiv udforskning og visualisering af langsgående multivariat data.

Billeddiagrammer giver mekanismer til kortlægning ordenstal, nominelle og kvantitative variable onto tid, 2D koordinatakser, størrelse, farver, glyffer og udseende karakteristika, der letter interaktiv udstilling af flerdimensional og tidsmæssig data.

motion chart example

Tal Your Mind

*