Business Intelligence Competency Centre

Social

Business Intelligence Competency Centre – Gartner definerer en business intelligence kompetencecenter (kasse) som “at udvikle den overordnede strategiske plan og prioriteter for BI. Den definerer også krav, såsom kvalitet og styring af data og udfylder rollen fremme brugen af ​​BI”

Som organisationer er i stigende grad søger at udnytte deres data som et strategisk aktiv og at udnytte information til at køre effektivitet og konkurrencefordele. En fælles løsning for at lette dette mål er at etablere en BI kompetencecenter (kasse).

En organisationer tilgang til en BI kompetencecenter bør sikre, at alle større drivere er indarbejdet, herunder mennesker, processer og teknologi.

When establishing a Business Intelligence Competency Centre du bør overveje:

  • Har BI CC har de nødvendige færdigheder og viden, aftalt business engagement model, proces og praksis på plads for at muliggøre og støtte levende BAU operationer bevæger sig fremad.
  • En BICC bliver nødt til at rådgive om de principper,, politikker og praksis, processer, organisationsstruktur kræves til dannelse og drive en effektiv, adræt og lydhør BI kompetencecenter med Technology Services, der udnytter etablerede industri bedste praksis for organisationer.
  • Hvordan kan man bedst udvikling og gennemføre BICC service definition og service katalog
  • Hvordan kan man bedst at blive enige standarder og processer til opsamling og løbende vedligeholdelse af metadata

Tal Your Mind

*