Napájení BI DAX

Napájení BI DAX – DAX je seskupení funkcí, operátory, a konstanty, které lze použít ve vzorci a výrazu nebo jednoduše spočítat a vrátit jednu nebo více hodnot. Shrnutí PBI DAX vám pomůže vytvořit nové poznatky z dat již ve vašem modelu.

Sada nástrojů DAX je také zabudována do dalších produktů společnosti Microsoft, jako jsou Power Pivot a SSAS Tabular.

 

moc bi dax

DAX lze klasifikovat jako funkční jazyk, což v praxi znamená, že provedená kódová sada může být obsažena uvnitř funkce.

Co je Power BI DAX?

Jednoduše řečeno, DAX se používá pro manipulaci s daty – vytvářet nová data a statistiky

Pomocí PBI DAX můžete vytvořit dva hlavní výpočty:

  • vypočítané sloupce
  • vypočtená opatření

Důležité funkce DAX v Power BI

  • VZHLÉDNOUT( )
  • FILTR( ) & VYPOČÍTAT( )
  • Stav vnořeného IF
  • Rozdělení řetězce na oddělovače
  • Načítání konkrétního dopisu ze slova
  • Podmíněné formátování
  • Funkce ALL
  • PŘÍBUZNÝ(<sloupec>) – Tato funkce DAX je navržena tak, aby vám pomohla vracet související hodnotu z jiné tabulky kromě tabulky, na které pracujete

Užitečné funkce DAX

Nejužitečnější funkcí PBI DAX je pravděpodobně funkce CALCULATE vzhledem k tomu, že jde o jednu z nejdůležitějších a víceúčelových funkcí v DAX Power BI.

Funkce výpočtu DAX může zjednodušit složitost, více výpočtů snadno.

Funkce DAX CALCULATE vyhodnocuje výraz v kontextu, který je změněn specifickými filtry. Níže je uveden základní příklad příslušných výrazů DAX:

VYPOČÍTAT(<výraz>, <filtr 1>,<filtr 2>…)

Výhodou použití CALCULATE pro filtrování je to, že pomocí nově vytvořených vypočítaných měr přidá vaší vizualizaci vrstvu kontextu a složitosti..

 

DAX funkce Cheat Sheet

Užitečné DAX funkce cheat list lze nalézt zde:

DAX Funkce Cheat Sheet

 

 

Speak Your Mind

*