Pohyblivý graf Příklad

Pohyblivý graf – A motion chart je dynamický bublinový graf, který umožňuje efektivní a interaktivní zkoumání a vizualizaci dat podélného mnohorozměrné.

Pohyblivé grafy poskytují mechanismy pro mapování pořadový, Nominální a kvantitativní veličiny na čase, 2D souřadných os, velikost, barvy, piktogramy a vzhled charakteristiky, které usnadňují interaktivní zobrazení multidimenzionální a časovým údajům.

motion chart example

Speak Your Mind

*