Business Intelligence Competency Centre

Sociální

Business Intelligence Competency Centre – Gartner definuje business intelligence kompetenční centrum (truhlík) tak jako “sestavování celkového strategického plánu a prioritách pro BI. To také definuje požadavky, jako je kvalita dat a řízení a plní roli podpoře využívání BI”

Jako organizace se stále snaží využít svá data jako strategické aktivum a využívat informace, řídit efektivitu a konkurenční výhodu. Běžným řešením pro usnadnění tohoto cíle je zřídit BI Kompetenční centrum (truhlík).

An organizace přistoupit k BI kompetenčního centra by měla zajistit, aby všechny podstatné faktory jsou zahrnuty včetně lidí, procesy a technologie.

When establishing a Business Intelligence Competency Centre měli byste zvážit:

  • Má BI CC mají požadované dovednosti a znalosti, dohodnuté obchodní model angažovanost, procesů a postupů na místě povolit a podpořit aktuální operace BAU kupředu.
  • BICC budou muset informovat o zásadách, politiky a postupy, procesy, organizační struktura potřebný k vytvoření a provoz efektivní, agilní a vnímavý BI kompetenční centrum s technologickými službami, které využívá stanovuje průmysl nejlepší praxe pro organizace.
  • Jak nejlépe k rozvoji a realizaci definici BICC služby a katalog služby
  • Jak nejlépe vyjednat standardy a postupy pro zachycování a trvalé udržení meta-data

Speak Your Mind

*