Какво е учен данни?

Науката за данните е изследването на обобщаващото извличане на знания от данни, все пак ключовата дума е наука. Той включва различни елементи и се основава на техники и теории от много области, включително обработка на сигнала, математика, вероятностни модели, машинно обучение, компютърно програмиране, статистика, инженеринг на данни, разпознаване на образи и учене, визуализация, моделиране на несигурност, съхранение на данни, и високоефективни изчисления с цел извличане на смисъл от данни и създаване на продукти за данни. Науката за данните е модна дума, често се използва взаимозаменяемо с анализи или големи данни, която често се злоупотребява с маркетинг на нещо, включващо обработка на данни, в частност за ребрендиране на съществуващите подходи за конкурентно разузнаване и бизнес анализи. Data Science не трябва да е винаги за големи данни, въпреки това, фактът, че данните се увеличават, прави големите данни важен аспект на науката за данните.

Практикуващ наука за данни се нарича учен с данни. Учените по данни решават сложни проблеми с данни, като използват дълбоки познания в някои научни дисциплини. Като цяло се очаква, че учените с данни могат да работят с различни елементи на математиката, статистика и компютърни науки, въпреки че опитът по тези теми не се изисква. въпреки това, учен с данни е най-вероятно да бъде експерт само в една или две от тези дисциплини и да владее в други две или три. Това означава, че науката за данни трябва да се практикува като екип, където в целия състав на екипа има опит и умения по всички дисциплини.

Учените с добри данни са в състояние да приложат своите умения за постигане на широк спектър от крайни резултати. Някои от тях включват способността да се намират и интерпретират богати източници на данни, управлявайте големи количества данни, въпреки хардуера, софтуер и ограничения на честотната лента, обединяват източници на данни заедно, гарантира съгласуваност на наборите от данни, създайте визуализации, за да подпомогнете разбирането на данните, изграждат математически модели, използвайки данните, представят и съобщават данните / заключенията на данните на специалисти и учени от своя екип и ако се изискват пред наивна аудитория. Наборите от умения и компетенции, които използват учените по данни, варират значително. Данните са неразделна част от конкурентното разузнаване, нововъзникваща област, която обхваща редица дейности, като извличане на данни и анализ, което може да помогне на бизнеса да придобие конкурентно предимство.

Техниките на науката за данни влияят върху начина, по който имаме достъп до данните и провеждаме изследвания в различни области, включително биологичните науки, медицинска информатика, социални науки и хуманитарни науки.

Изразявай мнението си

*